S Nebývalou Ochotou - Monika Absolonová - Jsem Nevěrná (CD, Album)

Comments

Jucage says:
Život. Svou pěveckou kariéru odstartovala již v 7 letech, kdy začala zpívat v Kühnově dětském slowagresumbiztster.tranrataguttlecfinapetsbomjenunli.cočátkem let chodila na hodiny zpěvu k Lídě Nopové a od roku k Eduardu Klezlovi.V roce vydala své první CD s názvem slowagresumbiztster.tranrataguttlecfinapetsbomjenunli.coala soukromou střední hotelovou školu v Praze, po absolvování této školy navázala studiem německého jazyka na Akademii Jana Aktivní roky: –současnost.

Leave a Reply